Psykoterapeutti

Kat­ja Lenruth

Katja Lenruth

Olen perus­kou­lu­tuk­sel­ta­ni psy­kiat­ri­aan eri­kois­tu­nut sai­raan­hoi­ta­ja. Minul­la on psy­ko­dy­naa­mi­sen yksi­lö­te­ra­pian kou­lu­tus. Työs­ken­te­ly­ot­tee­ni on inte­gra­tii­vi­nen sekä aktii­vi­nen. Päi­vä­sään­töi­ses­ti teen pit­kä­kes­tois­ta yksi­löp­sy­ko­te­ra­pi­aa. Lisäk­si minul­la on inter­per­so­naa­li­sen psy­ko­te­ra­pian kou­lu­tus, joka on ns. lyhyt­te­ra­pi­aa. Pit­kä työ­ko­ke­muk­se­ni psy­kiat­ri­ses­ta eri­kois­sai­raan­hoi­dos­ta, las­ten­suo­je­lus­ta, per­he­kun­touk­ses­ta sekä päih­de­huol­los­ta ovat luo­neet minul­le laa­jan kuvan ja tie­to-tai­to-osaa­mi­sen ymmär­tää asioi­ta ja ilmiöitä.